NUTRIFOOD ® partnerom kongresu XIV. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Spoločnosť NUTRIFOOD ® sa stala partnerom kongresu – XIV. SLOVENSKÉ OBEZITOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky p. Andreja Kisku v Trnave 4. – 5. novembra 2016.

Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) zorganizovala už XIV. ročník tohto tematického odborného podujatia, orientovaného na epidémiu /pandémiu/ obezity, ktorá je podľa slov MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD. – predsedkyne Obezitologickej sekcie SDS a prezidentky kongresu, najväčšou globálnou zdravotnou výzvou. Ako tvrdí, neexistuje krajina, ktorej by sa podarilo zvrátiť tento nepriaznivý stav nárastu obezity a situácia na Slovensku je vážna, nakoľko 7 z 10 slovenských mužov a 6 z 10 slovenských žien v produktívnom veku (18-64 rokov) má nadhmotnosť alebo obezitu.  Tá so sebou prináša obrovské zdravotné dopady, predovšetkým v dôsledku asociácie s kardio-metabolickými, nádorovými a neurodegeneratívnami ochoreniami. Obezita so svojimi komplikáciami predstavuje socio-ekonomickú záťaž pre spoločnosť, skracuje očakávanú dĺžku života a negatívne vplýva na celkovú kvalitu života. Je piatym najčastejším dôvodom úmrtia na starom kontinente.

img_6990

Tému podujatia – „obezita a s ňou súvisiace ochorenia“ vyzdvihol aj pán prezident vo svojom písomnom príhovore, kde poukazuje na čoraz aktuálnejšiu potrebu riešiť tento zdravotný problém, keďže Slovensko sa ako krajina dlhodobo umiestňuje vo svetových rebríčkoch nadváhy a obezity na nelichotivých miestach. Povzbudzuje lekárov, aby svojím pôsobením, odborným a ľudským prístupom povzbudzovali svojich pacientov a pozitívne vplývali na riešenie obezity a nadváhy slovenskej populácie.

Kongresu sa zúčastnilo viac ako 200 slovenských lekárov, ale aj niekoľko zahraničných lekárov a odborníkov, ktorí sa dlhodobo orientujú v danej problematike. Prednášky boli skutočne zaujímavé a tematicky prepojené, najmä kombinácia obezity a civilizačných ochorení. Z množstva tém spomenieme napr. obezita ako faktor kardiovaskulárnych ochorení, obezita ako závislosť, úloha mastných kyselín pri vzniku a liečbe obezity, prevencia diabetu diétnym režimom u obéznych pacientov a množstvo ďalších.

img_7033

Z kongresu jednoznačne vyplynulo, že téma nadváhy a obezity je pre našu krajinu momentálne najväčšou zdravotnou výzvou a každý jedinec by sa mal zamyslieť nad negatívnym dopadom nie jedného, ale celého radu chorôb a pridružených zdravotných problémov, ktoré obezita so sebou zákonite prináša.

Aj preto sa spoločnosť NUTRIFOOD ®, ktorá vytvorila licenčný systém na nezávislé prevádzkovanie poradenských centier pre redukciu hmotnosti po celom Slovensku,  bude naďalej zapájať do edukatívnej činnosti v oblasti smerujúcej k zníženiu nadváhy a obezity u slovenskej populácie a zároveň aplikovať tieto poznatky v praxi. A prostredníctvom certifikovaných nutričných poradcov a pomocou profesionálne navrhnutých, nutrične vyvážených redukčných programov, bude aktívne pomáhať nielen v boji s nadbytočnými kilogramami, ale predovšetkým v boji proti civilizačným ochoreniam, ktoré vznikajú v dôsledku obezity.

img_6985

WordPress Image Lightbox Plugin
error: Content is protected !!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH