Spoločnosť NUTRIFOOD je partnerom projektu „Zdravýživka“

Ide o projekt, ktorý je na trhu už od roku 2013 a ktorý každoročne prináša zaujímavé aktivity nielen pre detí, ale aj rodičov a to v oblasti získavania zdravých stravovacích návykov vedúcich k zlepšeniu zdravotného stavu prostredníctvom zmeny životného štýlu.

Komunikátorom tohto posolstva je bábková postavička Zdravýživka, ktorá edukovala už viac ako 10 000 deti i rodičov k správnym stravovacím návykom. Tento projekt tak pomáha predchádzať chronickým neinfekčným ochoreniam ako sú – obezita, cukrovka a vysoký krvný tlak. Zdravýživka vytvorila a je spoluorganizátorom projektov na podporu zdravého životného štýlu, ktoré sa riešia na slovenskej i európskej úrovni pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. V roku 2016 začala spolupracovať s Human Health Institut v rámci projektu Zdravý predškolák a jeho rodina, pod ktorý prevzalo záštitu aj Ministerstvo zdravotníctva SR i kancelária WHO na Slovensku.

Tento rok prichádza Zdravýživka s úplne novým pilotným projektom: „Mama, tato schudnite so Zdravýživkou! Vaše deti. Odborným garantom a autorom tohto projektu je certifikovaná nutričná poradkyňa NutriFood PhDr, Mgr, Petra Vadovičová, PhD, ktorá vyštudovala verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo a výživu ľudí a má bohaté skúsenosti v klinickej a preventívnej oblasti, nakoľko pracovala na úrade verejného zdravotníctva SR, na Ministerstve zdravotníctva SR, kde pôsobila ako riaditeľka Odboru verejného zdravia a ďalšie skúsenosti, ktoré nadobudla v pracovnej zdravotnej službe i v poisťovníctve.

„Podľa posledných štatistík patrí Slovensko medzi štáty s najväčším výskytom obezity. Tá veľa krát vzniká už od útleho detstva a to aj z dôvodu nesprávnych stravovacích návykov, ktoré deti získavajú od svojich rodičov. Našim najbližším cieľom je zvýšenie zdravotného uvedomenia u slovenskej populácie a zmena stravovacích návykov, ktoré vedú k lepšiemu a zdravšiemu životnému štýlu. Pre rodičov organizujeme prednášky i semináre pod vedením odborníkov na výživu. Cieľom projektu – Mama, tato schudnite so Zdravýživkou je vyzvať školy, aby medzi sebou súťažili a „schudli“ čo najviac kilogramov prostredníctvom zapojených rodičov,“ približuje projekt PhDr, Mgr, Petra Vadovičová, PhD.

Viac informácii a podrobnosti o projekte sa dozviete tu: www.zdravyzivka.sk

 

WordPress Image Lightbox Plugin
error: Content is protected !!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH