Metabolický syndróm nebolí a pritom je veľkou hrozbou pre populáciu.

Metabolický syndróm sa skôr nazýval syndróm „X“ alebo tiež inzulínovej rezistencie. Je to súbor vzájomne previazaných porúch ľudského metabolizmu. Je veľmi rozšírený a trpí ním okolo 30 % populácie a toto percento sa neustále zvyšuje Svoj podiel na tom má aj nadbytok kaloricky výdatnej stravy, stres a nedostatok pohybu.

Termínom „metabolický syndróm“ je obvykle označovaný súčasný výskyt abdominálnej obezity, inzulínovej rezistencie s poruchou glukózovej tolerancie, hypertenzia, zvýšená hladina tuku v krvi – triglyceridy, zníženie HDL cholesterolu. Pre stanovenie diagnózy podľa Európskej kardiologickej spoločnosti je nutná prítomnosť troch z uvedených piatich kritérií.

Pri metabolickom syndróme sa objavujú problémy so srdcom a cievami – angina pectoris, srdcový infarkt, ischemická choroba dolných končatín – zlé prekrvenie končatín, obezita a s ňou súvisiace komplikácie napr. poškodenie kĺbov a mnoho ďalších, bolesti hlavy atď. Pre lekárov sú dôležité najmä laboratórne hodnoty v krvi – hladiny tukov a cukrov, ktoré sa spoločne s obvodom pásu a krvným tlakom používajú k stanoveniu diagnózy. Avšak obezita je viditeľná a je možné ju riešiť včas,“ približuje metabolický syndróm lekárka – internistka MUDr. Martina Cibiková.

Cibikova

„Stále sa zvyšujúci počet ľudí s nadváhou a obezitou v čoraz skoršom veku vedie k masívnemu rozšíreniu tohto syndrómu. Metabolický syndróm je z veľkej miery dedičný, avšak svojím štýlom života môžeme výrazne ovplyvniť kedy a či vôbec sa objaví a ako závažne sa prejaví,“ dodáva MUDr. Cibiková. Ako ďalej uvádza – rizikovými faktormi sú teda genetické predpoklady, výskyt cukrovky druhého typu (či už u pacienta alebo v jeho rodine), vysoký krvný tlak, obezita, nízka fyzická aktivita, nezdravý životný štýl (sedavé zamestnanie, nadmerný príjem potravy či nevhodné zloženie stravy), nadmerné pitie alkoholu a v neposlednom rade fajčenie. Toto ochorenie sa zaraďuje medzi tzv. civilizačné ochorenia.

Ako sa prejavuje metabolický syndróm?

  • zvýšenie hladiny cukru v krvi
  • vysoký cholesterol
  • vysoký krvný tlak
  • nadváha
  • pribúdanie telesnej hmotnosti
  • deformácia kĺbov
  • bolesť hlavy
  • dýchavičnosť

Ako tvrdia lekári, metabolický syndróm nie je ochorenie, ktoré by postihovalo len jeden systém či iba jeden orgán a taktiež nie je ochorenie, ktoré by bolelo. O to je zákernejší, že pacient si sám na sebe nevšimne, že trpí nejakým syndrómom, keďže metabolický syndróm sám o sebe nebolí. Jedná sa o komplexné ochorenie, kde jedna zložka zvyšuje pravdepodobnosť výskytu inej zložky a tak za určitých okolností môžeme hovoriť o začarovanom kru­hu.

Podľa MUDr. Cibikovej sa metabolický syndróm diagnostikuje na základe klinického vyšetrenia vrátane vyšetrenia krvi. Parametre zahrňujú obvod pásu – u žien je to viac ako 88 cm a u mužov viac ako 102 cm, krvný tlak vyšší ako 130/85 (mm Hg), glykémia vyššia než 6,0 mmol/l (hladina cukru v krvi), triacylglyceroly vyššie než 1,7 mmol/l, HDL-cholesterol u žien nižší než 1,25 mmol/l, u mužov nižší než 1,0 mmol/l (hladiny špecifických foriem tukov v krvi).

Lepšie pochopenie metabolického syndrómu má veľký význam. Umožňuje totiž identifikovať ľudí, ktorí majú zvýšené riziko ochoreniapotrebujú intenzívnejšiu liečbu. Epidemiologické štúdie potvrdzujú, že existuje vzťah medzi nesprávnym životným štýlom (obezita, inzulínová rezistencia, hyperglykémia atď.) a zvýšeným rizikom vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Na to, aby sme zvládali starostlivosť o vlastné zdravie, potrebujeme neraz pevnú vôľu a veľkú vnútornú silu. Nadváha a obezita ako niektoré z predpokladov prejavu a vzniku metabolického syndrómu sú v súčasnej dobe riešiteľné problémy. Liečebné a redukčné programy NutriFood, prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov – nutričných poradcov, vedia účinne pomôcť pri bezpečnej a zdravej redukcii hmotnosti. Myslíte na svoje zdravie a oslovte nutričného poradcu NutriFood vo svojom regióne na: www.nutrifood.sk

WordPress Image Lightbox Plugin
error: Content is protected !!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH